Geart Tigchelaar

de kapsters fan ’e âlde lts oan de nijlânsdyk

logo.ensafh

tusken de spegels yn lis ik
om harren hinne
de noasje fan plôken hier
in swym sjampoo
en it drokke tsjotterjen

deselde ekster op it platdak
leit krekt nei acht jier anty
kreaket it izeren bêd fan marktplaats

mei útsjoch op útstalde etalaazje
poppen fan minne en sjouke
de oanwaaikat

fan gleone hannen en fuotten
oars net nedich as in smoarch
lekken bewuolle yn ’e ivichheid
fan de lange sneintemoarn

Foto Pieter Postma. Mei tank oan Minne Hoekstra, Natuermuseum Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder
Duo von Däniken

De Jeremiablues

logo.ensafh

Klik op ‘e foto

Hjoed presintearret Duo von Däniken in unike lûdsopname út 1997 fan de Jeremiablues. Dizze blues wurdt songen troch dûmny Liuwe Zelle fan Ternaard. Zelle woe doedestiids in wat modernere oanpak fan de tsjerketsjint ynfiere, mar de tsjerkegongers wiene dêr net sa wiis mei, it bleau by ien kear…

De sjongtekst komt út ‘e Bibel, út it boek Jeremia.

Wa’t de gitaristen en de drummer binne is net bekend.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder