Voynich-manuscript | Mysterieus manuscript uit de Middeleeuwen

logo.ensafh

Het Voynich-manuscript is een mysterieus handschrift uit de Middeleeuwen. De tekst is vermoedelijk opgesteld in de vroege vijftiende eeuw – ergens tussen 1404 en 1438 – door een ons onbekende schrijver. Volgens diverse berichten zou de tekst van het Voynich-document in mei 2019 zijn ontcijferd. Wat is het Voynich-manuscript precies en waarom is de inhoud al dan niet ontcijferd?

Lês fierder by Historiek

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Schrijvers op reis – en dat mannen hun bek moeten houden

logo.ensafh

Het is een genre op zich, de schrijver die op reis is naar een conferentie. Ik las net Kudos van Rachel Cusk in die setting, maar herinnerde me er opeens een boel meer.

We hebben er de meesterlijke brieven van Gerard Reve aan te danken in Op weg naar het einde. Maar ook vreemde ontsporende verhalen van mijn favoriete John Updike personage: Henry Bech, een nerveuze, overintelligente Joodse schrijver die in Bech, a book, naar Rusland reist en naar Roemenië en daar hilarisch verslag van doet.

Lês fierder by Tirade

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Kollum Aant Mulder: In sear lapke

logo.ensafh

Okkerdeis nei in petear oer sûnens betocht ik dat, as it oer dat soarte fan dingen giet, it Frysk gauris aardich ôfwykt fan it Hollânsk. Dat begjint al mei it beneamen fan lichemsdielen. Ik sis wolris dat as dúdlik is dat ik it oer mysels ha, dat ik dan gjin besitlike foarnamwurden brûk. Ik hoech net te sizzen dat lichemsdielen fan my, mines of minent binne as dat wol dúdlik is. Yn dy gefallen nimme we leaver persoanlike foarnamwurden en lidwurden. foar kar. In pear foarbylden. As in Hollanner seit: Mijn arm is gebroken, Mijn been doet pijn, Ik heb last van mijn hoofd, dan sizze wy: Ik ha de earm stikken, De foet docht my sear, ik ha lêst fan de holle.… Lês fierder

Blog Jona Lendering: Eise Eisinga

logo.ensafh

Franeker is even klein als leuk. In het Martenamuseum was vorig jaar een geslaagde expositie over het boekenbezit van de voormalige universiteit waar ik met veel plezier heb rondgelopen. De wereld van Reinerus Neuhusius. Even verderop – het zal geen steenworp zijn maar het scheelt weinig – is het beroemde planetarium van Eise Eisinga.

Lês fierder by Jona Lendering

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder