Teleks: Fryske boeken oan de man bringe op de Frankfurter Buchmesse

logo.ensafh

It docht fertuten om op de Frankfurter Buchmesse te wêzen, seit Jitske Kingma. Ek al kinst net sa maklik sizze dat in ‘deal’ krekt dêrtroch komt.

Neffens de samle Fryske útjouwers wiene Jitske Kingma (útjouwerij Elikser) en Ernst Bruinsma (Afûk) ferline wike mei in stand op de Frankfurter Buchmesse, sa’n bytsje de wichtichste boekebeurs. Se hiene dêr 19 ôfspraken mei likefolle bûtelânske útjouwers, seit it parseberjocht fan de provinsje grutsk.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Fryske útjouwers sjogge tefreden werom op Frankfurter Buchmesse

logo.ensafh

Fryske útjouwers hawwe mei 19 bûtenlânske útjouwers op de Frankfurter Buchmesse praat. Dat is mear as de foargeande jierren. De ynternasjonale promoasje fan de Fryske literatuer docht fertuten. De Fryske delegaasje op de Frankfurter Buchmesse is tefreden oer de resultaten. De kontakten mei de bûtenlânske útjouwers moatte soargje foar mear oersettingen fan Fryske boeken.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: ‘It sonken Waad’ fan de Dichter fan Fryslân

logo.ensafh

As earste Dichter fan Fryslân skriuwt Eeltsje Hettinga dit jier en takom jier seis oant tsien gedichten jiers. By dizzen it gedicht It sonken Waad dat skreaun is nij oanlieding fan ûnder mear it rapport De toekomst van de Waddenzee. Een stijgende zeespiegel over een dalende bodem. It is opdroegen oan Theunis Piersma, dy’t yn de top 100 fan meast duorsume Nederlanners stiet. De útslach fan dy troch it deiblêd Trouw op priemmen sette ferkiezing is hjoed buorkundich makke.

Lês fierder by de LC

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Ferslach presintaasje Swallows and Floating Horses

logo.ensafh

Krekt op ‘e tiid foar de Frankfurter Buchmesse fan nije wike is tongersdei by boekhannel Van der Velde yn Ljouwert de twatalige blomlêzing Swallows and Floating Horses presintearre. It giet om in romme, mar wol persoanlike seleksje út de Fryske literatuer fan alle tiden en wynstreken, sammele troch Ernst Bruinsma, Alpita de Jong en André Looijenga.

Lês, sjoch en harkje fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailLês fierder

Teleks: Anne Feddema draacht foar by Radio 4

logo.ensafh

‘De Friese dichter Anne Feddema draagt voor de Hart en Zielbus zijn gedicht Mozart op wei nei Praach voor in het Fries.’

Anne Feddema

De Friese dichter Anne Feddema draagt voor de Hart en Zielbus zijn gedicht Mozart voor. In het Fries, met hieronder in tekst de Nederlandse vertaling:Mozart op weg naar PraagOp weg, op weg, op weg naar Praag.Maar al te graag, maar al te graag!Je blonde jongenskop,GALOP, GALOP, GALOP.Wonderlijk licht valt in het bosWaar koekoek roept,GALOP, GALOP, GALOP.Hop paardje hop!Vier kleine koetspaardjes,Vooruit, vooruit.GALOP, GALOP, GALOP.Koetskaros op weg naar Praag,Mar al te graag, maar al te graag!Kom op, kom op.Mozart lacht, lacht.Zijn lach kleurt geel,Blijrode morgenVerschrikt ruigpootbuizerdIn hoge boomtop.GALOP, GALOP, GALOP.Hé Constanze, scheetje, drolletje, poepie,Wis en waarachtig, het weer wordt slechter,Pluvius, die oude schobbejak stuurtZijn tranen op ons af.Mozart krijgt de slappe lach!GALOP, GALOP, GALOP.Voerman legt de zweep over het paardBliksems!… niet voor het onweer thuis.Op bergtopSilhouet van eenzaam kruis.Constanze zegt:Wolfi, ik hou mijn plasjeNiet meer op, stop, stop, stop!GALOP, GALOP, GALOP.Hang je kontje maar uit het raampje.Het is waar, een buitje zal het stuifzand leren.Ha, ha, ha, ha, ha, ha!Het dondert en bliksemt als een idioot.Wolfi, Wolfi…wij halen het nooit!Wijfie, niet zo zeuren, niet zo benauwd,Het is voerman wel toevertrouwd.En anders, wat dan nog,Het kost ons hoogstens de kop.Ha, ha, ha, ha, ha, ha!GALOP, GALOP, GALOP.En zie, heilige Sixtus en Calixtus, het klaart alweer op,Don Giovanni, Zerlina, Leporello, ik kom er aan.Houd moed, houd toon…GALOP, GALOP, GALOP!Kom op, kom op, kom opGraag niet zo traag.Op weg, op weg, op weg naar Praag.Ziedaar, roept hongerig Mozart,Daar is de herberg al,Ik wil parelhoen, met gebakken aardappeltjesMet ui en spek.Wolfi, jij denkt alleen maar aanMuziek, eten, drinken.Jij grote gek!Maar wat nu?…wie had dat ooit gedacht?De herberg is dicht.Geen warmte, geen mensen, geen licht!Hij heeft in de hens gestaan,Duivels, ik ruik het nog.Voerman zegt:Er is nog een gelegenheid, een stukje verderop!Mooi, lacht Mozart,Ik wou wel een keertje lékker schijten,Niet met m’n kont tussen de varens,Ik zou zeggen…Allez hop!GALOP, GALOP, GALOP.Later die avond.Constanze, wat hebben wij het toch goed.Lekker eten, drinken, reizen.Maar nu poepelapee,Je suis très, très, très fatiguéIk duik in mijn nest.Maar die nacht het eten lag te zwaarPlatplakkerig Amadeus haar.Vier grote, zwarteLijkpaarden trekken lijkkoetsenwagen,Mozart in de kist.Maar hij is niet dood,Hij schopt tegen het deksel,Bonkt eropGALOP, GALOP, GALOP.Ja, zo gaat dat.Vlammen schieten omhoogWagen omlaagDe aarde trilt enHet hemd voor Mozarts gat.Wolfi, Wolfi, word wakker,Jochie een nachtmerrie,Wat zweet je, zo nat je haar.Ik droomde dat ik schijndood was, werkelijk waarKom hier…Vlug een spatje Asbach UraltOf een potje bier.Mozart vindt nu rustTegen Constanzes borstZucht, gelukkig ik ben niet dood.En slaapt verder als een roosTot aan het ontbijtVan ham, ei, spek en Boheemse droge worst.Ze eten als een wolfMozart lacht, lacht en roept:Een nieuwe dag breekt aanFleurig van toon,Gisteren zit er weer op.En nú?…mar wát graagMaar ál te graagKom op, kom op, kom op…op weg naar PraagGALOP, GALOP, GALOP!

Lês fierder

Teleks: Dichters út Fryslân nei Kenia foar Explore the North

logo.ensafh

Dichters út Fryslân op kulturele ekspedysje nei Kenia foar festival Explore the North

De Frysktalige dichter Sytse Jansma en de Nederlânsktalige dichter Frank Keizer binne op it stuit op it Kistrech International Poetry Festival yn Kisii, Kenia. Hja drage dêr foar út eigen wurk, jouwe wurkwinkels en sille op ûndersyk út foar it meitsjen fan nij wurk. De resultaten fan dy poëtyske ekspedysje presintearje sy takom jier, ûnder de sande edysje fan Explore the North (2019).

It Kistrech International Poetry Festival yn Kenia is op dit momint ien fan ’e grutste en populêrste literêre eveneminten yn Afrika. It festival bringt lokale en ynternasjonale dichters byinoar en lit de pleatslike befolking aktyf kennismeitsje mei poëzy en oare talen en kultueren (en oarsom).… Lês fierder

Teleks: Eksposysje Skjin Laai/Tabula Rasa oer de skeppende krêft fan de leechte

logo.ensafh

Eksposysje Skjin Laai/Tabula Rasa oer de skeppende krêft fan de leechte

De dichter of keunstner sit foar syn wite papier en ynienen falle der wurden en bylden. Wêr komme dy wurden en bylden wei? Ut de leechte? Samar? Is it hieltyd wer begjinne mei in skjin laai?​

Yn de útstalling Skjin Laai/Tabula Rasa ferwurdzje en ferbyldzje mear as tritich dichters en keunstners harren begryp fan leechte. Wat betsjut leechte, hoe meitsje sy leechte, begjint alles altyd wer op’e nij? It risseltaat is in rike útstalling mei teksten, bylden en lûden dy’t ús as taskôger meinimme nei de yndividuele keunstners en harren wrâld, mar ús ek konfrontearje mei dy eksistinsjele fraach oft alles mei in skjin laai wer begjinne kin.… Lês fierder