Sytse Jansma

myn sukkeldraaf myn kninepoat

logo.ensafh

myn sukkeldraaf myn kninepoat
hillich hoarizontaal râne fan ’e

stêd it iepen fjild dat de delgong
fan ’e dei werkent kymkuiers

slakkegong hazzesprint deiboekdagen
sûnder ein sûnder begjin

in havenstêd dy’t syn misthoarn misbrûkt
in leger jonge hazzen marsjearret mei

tichtknypte eagen tsjin it oerbleaune ljocht
myn seemanstap myn misthoarnmars