Yuan Zhen, Piter Boersma

krysanten yn bloei

logo.ensafh

 

sjoch dy hjerstblommen – it jier is al hast wer rûn – by it sket lâns yn it lêste ljocht fan ’e jûn net dat ik se fier boppe oare blommen set mar nei harren bloei is it foar noch ien te let oersetting/bewurking: Piter Boersma (De oersetting/bewurking berêst net op it Sineeske orizjineel, mar is makke op basis fan de frije oersetting fan W.L. Idema dy’t stiet yn syn standertwurk Spiegel van de klassieke Chinese poëzie. Yuan Zhen libbe fan 779 oant 831.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *