Foppe Venema

Rekwiem

logo.ensafh

 

Yn it swart op in sniehelling Ian Curtis fan Joy Division. Foar him gjin Darjeeling feeling mar it gefoel fan isolation: ‘Mother I tried please believe me, I’m doing the best that I can. I’m ashamed of things I’ve been put through, I’m ashamed of the person I am’. Djipper noch de wanhoopsfâlden, want it slagge him net om wâlden op ’e helling tsjin te hâlden. Stadich en steatlik as in earn is er dêrnei foargoed opfearn fierdersykjend nei de hurde kearn. Klik op de foto foar Isolation fan Joy Division

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *