Jan Kooistra

Wake-up call

logo.ensafh

 

ik soe wol mei dy frije wolle mar leaver noch wol ik wekker wurde njonken dy mei myn hân op dyn búk en myn noas yn dyn hier en lústerje nei it sêfte rûzjen fan dyn amme en dan dyn eagen iepen tútsje en en ûnderwilens opgean yn de slieprook fan dyn liif en lea om dan yn gedachten dy wer út te klaaien en flústerje yn dyn ear ik soe wol mei dy frije wolle