Utslach komposysjewedstryd Obe Postma Selsikp

logo.ensafh

In 2011 werd onder auspiciën van het Obe Postma Selskip een compositieprijsvraag georganiseerd. Deze prijsvraag past in de doelstelling van het Selskip. Doel van het Obe Postma Selskip is immers aandacht te geven aan Obe Postma’s leven (1868-1963) en zijn werk (poëzie en wetenschappelijk oeuvre) door studie, publicaties, tentoonstellingen en excursies, congressen, artistieke producties, etc. en hiermee een zo groot en divers mogelijk publiek te bereiken. Tegen die achtergrond moet de compositieprijsvraag gezien worden. Het oogmerk was, dat, naast de 42 reeds bestaande composities op gedichten van Postma, een variëteit aan nieuwe composities gegenereerd  zou worden. Daarin is het Selskip geslaagd.

In het volgende worden de bevindingen van de onafhankelijke jury, zoals die zijn vastgesteld in haar vergadering te Amersfoort, d.d. 06/01/2012, bekend gemaakt. Beroep tegen het oordeel van de jury is niet mogelijk.
Deelnemers aan de compositieprijsvraag waren gebonden aan een reglement (zie website: obepostma.nl). Binnen het kader van dit reglement hebben in totaal 14 componisten deelgenomen aan de compositieprijsvraag. Sommige van hen hebben meerdere gedichten op muziek gezet. Opgemerkt moet worden, dat de jury het werk van die componisten, die meerdere gedichten hebben getoonzet, als één geheel heeft opgevat. Dat heeft erin geresulteerd, dat in totaal 19 gedichten getoonzet zijn:

Lês fierder by it Obe Postma Selskip