Petear mei Nynke Rixt Jukema

logo.ensafh

“Ik hie fan de sjoernalistyk mear diskusje ferwachte oer de fraach: gean we mei Kulturele Haadstêd wol de goede kant op? Kritysk nei dysels sjen is ien fan de dingen yn it bidbook dêr’t Ljouwert it mei wûn hat. Wy binne in nije generaasje mei eigen ideeën. Wy soene leare fan oare minsken, bygelyks út it bûtenlân. Mar no is it: wy moatte dwáán sa as oaren. Ideeën fan boppe-ôf wurde ús oplein. Lykas de fonteinen. Of de grutte reuzen fan Royal de Luxe út Frankryk. Dy binne al sa âld. Se hawwe oeral al west, en no sille se nochris hjirhinne komme. Dêr is Kulturele Haadstêd dochs net foar! Wat hat dat no mei de kwaliteit fan Fryslân te meitsjen? Wat is de bining mei ús kultuer of lânskip? Kulturele Haadstêd is aanst net mear as in festival mei eveneminten, dêr’t minsken in kaartsje foar keapje kinne.”

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *