Kollum Ferdinand de Jong: T-Mobile en harren reklame

logo.ensafh

Okee, foarop sein: ik bin in taalgek. Mei in grutte leafde foar twa talen, it Frysk en it Ingelsk. Beide talen ha prachtige foarmen. It Frysk yn de Súdwesthoeke mei syn skieppeskuorredoarren is wer hiel oars as it Wâldfrysk, heite. Mar it hat beide syn sjarme. Dat wol sizze, as je it goed útsprekke. Myn mem learde my it Súdwesthoeks, mar trochdat ik al jierren yn de Wâlden wenje, is dy taalfariant my ek eigen wurden. Stellingwerfsk is Saksysk, ek hiel smout. Mar it falt en stiet mei hoe’t je it útsprekke.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *