De fiif nominearren foar de Gysbert Japicxpriis 2017, besprutsen yn/op ensafh

logo.ensafh

 

Edwin de Groot oer Alinne en yn koar fan Wilco Berga. Klik hjir (pdf). Ensafh 7 (2015), nû. 4, s. 40-45

André Looijenga oer Fallend ljocht fan Eppie Dam. Klik hjir (pdf). Ensafh 7 (2015), nû. 2, s. 21-27

Sigrid Kingma oer Man en mem fan Elske Kampen. Klik hjir (pdf). Ensafh 9 (2017), nû. 1, s. 49-53

Jelma Knol oer Herbarium fan Albertina Soepboer Klik hjir (link). Ensafh online 28-10-2015.

Obe Alkema oer Brek dyn klank fan Abe de Vries. Klik hjir (pdf). Ensafh 8 (2016), nû. 1, s. 42-45

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *