Aginda 21-01-18: Ferhaletocht yn Alde Leie

logo.ensafh

Ferhaletocht yn Alde Leie op snein 21 jannewaris 2018

Op sneintemiddei 21 jannewaris 2018 sitte trije fertellers op ferskillende lokaasjes yn Alde Leie klear om jimme harren ferhaal te fertellen. De fjirde ferteller sil by it begjin en oan ’e ein yn it doarpshûs syn ferhaal fertelle.

Yn ploechjes geane jimme mei in gids by de fertellers op ’e lokaasjes lâns. Nei it lêste ferhaal yn it doarpshûs stiet foar alle dielnimmers in Snert-buffet klear.

Ynrin: 15.00 oere yn doarpshûs Us Gebou, Streek 9, Alde Leie.
Oanfang: 15:30 oere.
Kosten: € 15,00 p/p (ynkl. Snert-buffet) te beteljen yn it doarpshûs.

Oanmelde foar woansdei 17 jannewaris by Tineke Walstra, tel. 0518-400927, of oer de e-mail: neke67gm@kpnmail.nl.

De fertellers binne:

Jan en Gemma Alfrink út Zutphen. Jan is ferhaleferteller en rjochte Het Vertelhuis op. Dêrneist is er û.o. ek stedsgids en Bûtengewoan Amtner fan ’e Boargerlike Stân (BABS). Syn frou Gemma soarget foar muzikale begelieding (sjoch: http://www.tsjai.nl/).