Kollum Willem Schoorstra: Koning van de Friezen

logo.ensafh

In protte omtinken en noch folle mear emoasje. Dat in histoaryske figuer, dy’t oant in pear jier lyn oars neat as in namme wie soks oproppe kin, is winst. Want hoe’t jo it ek besjogge: Rêdbâd is in part fan de Fryske skiednis. Ik sis mei opsetsin Fryske skiednis omdat Nederlân yn dy tiid, sis 7e, 8e iuw, net bestie. In gegeven dat foar guon minsken blykber min te akseptearjen is. Krekt as it gegeven dat der yn dy tiid, sis 7e, 8e iuw, Frysk praten waard.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *