Aginda 17-08-18: Kofje spesjaal: G. A. Wumkes, de lêste homo universalis

logo.ensafh

. A. Wumkes wie dûmny, bibliotekaris fan de Provinsjale Biblioteek, bibeloersetter, wittenskipper ….. Yn dizze Kofje Spesjaal behannelet Bert Looper dizze alsidige man en freget him ôf hoe’t ien safolle wurk fersette koe. Yn it Frysk.

Boarne: Tresoar

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *