Teleks: Earste moannegedicht fan Janneke Spoelstra op RIXT ‘It heitejier’

logo.ensafh

6 febrewaris 2019

It is hjoed presys twa jier lyn dat ús heit ferstoar. Oer it gegeven, it ferstjerren fan ’e heit, dêr’t elk in kear foar komt te stean, of men moat sels al earder gean, skreau ik in syklus fan tolve fersen: It heitejier I o/m XII. Dy syklus is opnommen yn myn tredde dichtbondel, ‘Wij yn ’e draaimûne’. Dy bondel komt yn april út, tagelyk mei myn earste roman, beide by de Afûk Utjouwerij. Hjir alfêst, as myn earste moannegedicht, in priuwke:

Lês fierder by RIXT

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op