Teleks: De KFFB jout Rembrandt-roman út

logo.ensafh

De KFFB jout Rembrandt-roman út

‘Sneon 18 maaie l.l. krige de Dokkumse skriuwster en oersetster Corry Boelens it earste eksimplaar fan it boek De skilderslearling oerlange.
Dit boek mei de oarspronklike titel Der Gehilfe des Malers is skreaun troch de Dútske keunsthistoarika Alexandra Guggenheim. Der Gehilfe des Malers is ek yn it Frânsk, Koreaansk Spaansk en it Portugeesk oerset. DE KFFB is der grutsk op dat sy de rjochten krigen om dit boek yn it Frysk oersette te litten. It is in prachtich boek dêr՚t it lêste libbensjier fan de grutte skilder yn beskreaun wurdt. It boek is skreaun út it perspektyf wei fan Samuel Bol, de lêste skilderslearling dy՚t Rembrandt hie. Samuel hie net allinne each foar de skilderkeunst, mar ek foar Cornelia, de moaie dochter fan Rembrandt en Hendrickje Stoffel. De lêzers komme wat oer de technyk fan it skilderjen te witten, mar it libben yn Amsterdam wurdt ek kleurryk beskreaun. Boppedat hat Alexandra Guggenheim in pear spannende yntriizjes meispylje litten mei in ferbjusterjende apoteoaze.
Corry Boelens hat dizze roman kundich út it Dútsk wei oerset.’

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op