Teleks: Priisfraach 75 jier frijheid

logo.ensafh

Takom jier is it 75 jier lyn dat der in ein kaam oan de Twadde Wrâldoarloch. 75 Jier libje wy no yn frijheid. Wat betsjut dat foar ús? Wat is frijheid presys? Wurdearje wy de frijheid noch genôch? Wat is it effekt fan it frij wêzen foar ús?

Tresoar ropt skriuwers en dichters op om oer it tema ’75 jier frijheid’ ferhalen en gedichten te meitsjen. Wa docht mei?

Lês fierder by Sirkwy

3 reaksjes op “Teleks: Priisfraach 75 jier frijheid

  1. Tresoar skriuwt: ‘Mei it ynstjoeren jouwe jo tastimming foar publikaasje’. Mei oare wurden – de priis dy’t takend wurdt, is tagelyk ek it honorarium, of wurdt der ek noch honorarium betelle? it docht my tinken oan de KFFB eartiids mei har ‘priisfragen’.

  2. Goeie Josse, by Sirkwy stiet:

    ‘Foar de bêste ferhalen / gedichten binne prizen beskikber:

    de earste priis is € 750,00, de twadde € 500 en de tredde € 250.

  3. Ensfh publisearre de Relywinners yn har tiidskrift. Dy winners krije dus de priis fan Rely EN in honorarium fan ensfh, sa’t de subsydzjejouwer dat bedoeld hat – nim ik oan. Logysk, want in publikaasje (Copyrights) moat betelle wurde. Dêroer lês ik neat by Tresoar. Ast ynstjoerst krijt Tresoar alle rjochten (?).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *