Teleks: Gerben Rypma Hikke ûntbleate

logo.ensafh

Sûnt freed is der in Gerben Rypma Hikke oan it Brekkenpaad by Aldegea. Op ien fan de hikkepealen stiet in Tsjirkje fan keunstner Hans Jouta en op de hikke ‘ik fiel my hjir sa rom en frij’ út Wetterlannen fan dichter Gerben Rypma (1878-1963). Ans Galama út Wommels ûntbleate, as fêste dielnimmer oan de jierlike kulturele kuier fan de Blauhúster Gerben Rypma Stifting, it bysûndere keunstwurk.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *