Blog Daam de Vries: Gatsjepanne

logo.ensafh

It is it alderpynlikste dossier yn syn hiele mp-karriêre. No witte wy dat it ûnthâld fan ús mp tichterby in gatsjepanne sit as by in hurde skiif en dat krige er sels ynienen ek in bytsje yn ‘a gaten. Der wie ommerrs noch wat mei in nustje lju yn in fleantúch dat út ‘e loft rûgele. Neffens my is der noch in dossier mei sawat likefolle ûnskuldige deaden as gatsjes yn dy gatsjepanne, mar ik leau dat ús mp dy gatsjes tichtkitte hat.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *