Teleks: Fryske anjer foar Jant van der Weg

logo.ensafh

Jant van der Weg kriget tiisdei de Fryske anjer, de jierlikse kultuerpriis fan it Prins Bernhardfûns. Hja kriget de priis foar har krewearjen foar de Fryske berneliteratuer.

Frou Van der Weg hat in soad dien om Fryske berneboeken om utens bekend te meitsjen. Dat die hja ûnder oaren fia de organisaasje International Board on Books for Young People. Hja hat foar it Frysk Deiblêd jierrenlang resinsjes fan berneliteratuer skreaun. Fierders hat hja ferskate Nederlânske en Ingelske berneboeken yn it Frysk oerset en in biografy skreaun fan Diet Huber.

Boarne: It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *