Teleks: Jan Noordegraaf oer J.H. Halbertsma

logo.ensafh

Het werk van Joost Hiddes Halbertsma blijft een geliefd onderwerp van studie. Zeker nu eerder dit jaar een deel van diens Lexicon Frisicum alvast online beschikbaar werd gesteld, met een vertaling van de Latijnse passages in het Fries, het Nederlands en het Engels, is zijn werk toegankelijker dan ooit.

Jan Noordegraaf schrijft in Trefwoord, het digitale tijdschrift voor de lexicografie, een bijdrage over Halbertsma’s ideeën over taal en zijn plaats binnen de taalwetenschap met als titel ‘J.H. Halbertsma over taal en geest’.

Boarne: Neerlandistiek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *