Aafke Koster

Skynsel

logo.ensafh

De wask útwrangeljend
sjoch ik troch de dampen hinne
it skynsel fan in frou.

Dizze frou is troch de ieuwen hinne net fan my allinne.