Foppe Venema

Rekwiem

logo.ensafh

Yn it swart op in sniehelling
Ian Curtis fan Joy Division.
Foar him gjin Darjeeling feeling
mar it gefoel fan isolation:

‘Mother I tried please believe me,
I’m doing the best that I can.
I’m ashamed of things I’ve been put through,
I’m ashamed of the person I am’.

Djipper noch de wanhoopsfâlden,
want it slagge him net om wâlden
op ’e helling tsjin te hâlden.

Stadich en steatlik as in earn
is er dêrnei foargoed opfearn
fierdersykjend nei de hurde kearn.

Klik op de foto foar Isolation fan Joy Division… Lês fierder