Jan Kleefstra

Kraenlannen

logo.ensafh

 

Sompe sykhellet swier reaget kjeld troch myn swijen stadich siker krûp ik út de sinne flap in wylster om har sjongen smar slyk oer in útrutsen wurd in weach te koart oer myn opset lichem hinne te slaan it each op eltse blier de ferlieding sil moarn in ferske wêze

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *