In skriuwer moat dat sels witte

logo.ensafh

Sympatyk, dizze aksje. Mar mei ik der wol wat kanttekeningen bysette? Yn it foarste plak moat in skriuwer dat sels witte. Foarbyld: op ús legere skoalle ha in oantal âlden de bern út de heechste groepen sjen litten wat se sa al dogge. Oar jier mei ik ek fertelle oer it skriuwen. Dêr wol ik neat foar yn rekken bringe. As se my op in oare skoalle freegje leit de saak oars. Der is dus wol ferskil yn leafdewurk en tiid dêr’t je in fergoeding foar ha wolle.

Lês fierder by Ferdinand de Jong