Hânskrift Fedde Schurer fûn

logo.ensafh

Yn de Bijzondere Collecties fan de Universiteit van Amsterdam is in ûnbekende autograaf fan Fedde Schurer syn gedicht ‘Nachtjager’ oantroffen. It hânskrift wie oant no ta net katalogisearre.

‘Nachtjager’ ferskynde foar it earst yn 1944 yn it troch Schurer oprjochte, yllegale tydskrift De Rattelwacht en waard, oanpast oan de nije staveringsregels fan 1945, opnommen yn syn dichtbondel Vox humana út 1949. Schurer wenne yn de tiid fan ûntstean fan ‘Nachtjager’ yn Amsterdam. ‘Hy moat it skreaun hawwe ûnder de yndruk fan wat him yn de besettingsjierren boppe Nederlân gauris ôfspile: Ingelske tastellen dy’t yn it sykljocht fan de fijân fertiesd rekken en dan troch it Dútske ôfwargeskut delhelle waarden’, ornearre Freark Dam yn De Strikel 1991-12, s. 7.

Lês fierder by Klaas van der Hoek

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *