Ane Bote Jukema

jookje of dookje

logo.ensafh

 

myn freondinne
seit tsjin elkenien do,
behalve tsjin
de kening en keninginne

ik fyn dat wol moai

stadichoan
ha ik dat oernommen,
lykas safolle oare
dingen fan har

okkerdeis troffen wy
foar it earst
de 94-jierrige
renommearre keunstner
JanMurk de Vries,
by him thús

ik fielde my sa op myn gemak
oan de keukentafel
by it âlde, freonlike mantsje,
dat ik do tsjin him sei

it wie derút foar’t ik it yn de rekken hie
en ik hie daliks al spyt

ik skrok
doe’t myn freondinne,
dy’t elkenien doket
útsein de kening en keninginne,
JanMurk joke

letter sei se dat se jo sei
omdat hy jo sei
tsjin my

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *