Ate Grypstra

Dance macabre

logo.ensafh

Hoe’t it wie? Ach, wat sil ik sizze, bern?
Hy die oars net as my op ’e fuotten
traapje mei syn grouwe bonkepoaten!
Wat seist? O, dus wat him oangiet wie it
ek de earste en de lêste kear? No,
ik kin der wier net rouwich om wêze…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *