Blog Kitty Madison: Op ‘e bunker

logo.ensafh

Oan de ein fan april is der net inkeld oandacht foar de kening. Sawol lânlike media as skoallen jouwe rûnom dizze tiid omtinken oan in freeslik barren, no mear as sântich jier lyn. In barren dêr’tst yn myn foarige wenplak noch altyd in soad spoaren fan weromfine kinst. In protte bunkers, in tankmuorre en de tankgrêft markearje yn it dún en de bosk de grins fan het doedestiids neamde Festung IJmuiden. Wat mear nei it súden kinne jo betinkstiennen fine – goun ferstoppe yn it grien, guon prominent pleatst by it fytspaad lâns.

Lês fierder by Kitty Madison

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *