Blog Wokke de Ruiter: Moetings

logo.ensafh

“Hoe is it mei dy?” freget de man neist my. Ik bin by in kremaasje en sit nei ôfrin oan `e kofje mei in kreakeling sa grut as in breaboardsje.
“Ik koe dy der daliks der ùt.” seit er.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *