Blog Eddy Drost: Krystjûn oan ‘e seedyk

logo.ensafh

Doe’t ik werom kaam fan in wike op Skylge seech ik it fuort. It grutte hûs dat sa’n twahûndert meter nei achteren oan it ein fan ‘t paad lâns myn arbeiderswenninkje stiet wie ferkocht. Op ‘t boerd stie earst ‘Te Keap’ en no ‘Ferkocht’. Ik seech boppedat in grize auto op ‘t hiem stean. Dúdlik genôch. It hûs stie al twa jier te keap, mar ja, fiif ton is ek net om ‘e nocht. Ik wenje pal oan ‘e seedyk. Wy kochten it doe’t wy troud binne. Op ‘e romte. In daalders plakje.

Lês fierder by Eddy Drost

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *