Piter Boersma

Ynhâld + Redaksjoneel Ensafh 6, 2017

logo.ensafh

Dit is it lêste nûmer fan de jiergong 2017, mar jo krije it no pas. By it ôflizzen fan it einredaksjonele trajekt kealle it spitigernôch swier. Us ferûntskuldigings oan de eksterne meiwurkers oan dit nûmer en oan jo lêzer.

Lês hjir fierder (pdf)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *