Fersen yn it Hollânsk

logo.ensafh

Meikoarten sil ik ek noch fersen opstjoere nei Trotwaer…de Moanne dus….yn it Hollânsk…dat heart sa leau ik…of ha ik der neat fan begrepen?

Lês fierder by Anne Feddema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *