Poëzij Geart Tigchelaar op RIXT: De kat út ’e beam sjen

logo.ensafh

Men kin it skraachoan befiemje hoe’t it kin dat guon lju it foar it sizzen krije. Understeand gedicht fan Geart Tigchelaar is skreaun nei oanlieding fan Bolsonaro dy’t de oerwâlden yn Brazilië allinnich mar sjocht as ekonomysk gewin.

Lês en sjoch fierder by RIXT

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *