Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXIV

logo.ensafh

Jawis, dizze ansicht wie grif wol in doaske Odol wurdich. Under dy merknamme produsearre de Dresdener firma Lingner mûlwetter, toskpasta en toskpoeder, en it is grif it lêste dat Sierd Harmen Schaafsma syn suster Henderika Albertine frege om mei te nimmen. Odol toskpoeder waard ferkocht yn rûne blikken doaskes.

Lês en sjoch fierder by Konsenylje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *