Blog Jaap Slager: Fruchtbegjinsels

logo.ensafh

– Jonges, wat bin ik bliid werris in bekfol prate te kinnen. Wy moatte ús tiid al waarnimme, hear, want in oere is samar om.

– As it jim likefolle is, lit my dan wat gewurde hjoed – ik bin wat min op ´e bealch. Us mem hat juster wakker yn it waar sjoen, sjuch – soks komt jin oan ´e lever.

Lês fierder by Jaap Slager

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *