Blog Sigrid Kingma: Yn de rêst

logo.ensafh

De maitiid is hast foarby. Der wie in reinige dei foar nedich om my wer ta it skriuwen te bringen, en dy binne wat seldsumer wurden. Yntiid binne in soad projekten ôfrûne. De MFU-eksamens lizze klear, de lesplannen by Wurdsnack binne dienmakke en de Simke Kloostermanpriis is útrikt. En dan wie der noch de Jan Ritskes Poëzijnacht, in waarme smûke jûn ûnder de beammen mei kollegadichters dy’t in soad nij wurk hearre lieten. Der wie in soarte fan dichtercosplayer by en it rûn tsjin de ein wat op in jamsesje út. Net de standertdichtersjûn dus.

Lês fierder b y Sigrid Kingma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *