Blog Wokke de Ruiter: Diagnoaze

logo.ensafh

“Do moast nei dokter ta,” sis ik tsjin myn man; “do hoastet my tefolle.”

“It giet fansels wol wer oer.” seit er. Hy moat neat fan dokters ha.

Mar it wurdt alle dagen slimmer en hâldt ùs beide ‘s nachts klear wekker. De paracetamol en de bûsdoeken binne net oan te slepen.

Lês fierder by Tiden hawwe tiden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *