Blog Sigrid Kingma: Fosite

logo.ensafh

In namme kieze je net samar. Der is by ús ek wat ûndersyk oan foarôfgongen. Meastal pakke je der in nammeboekje by as je noch yn de oriïntearjende fase sitte. Wy ha ek in Frysk nammeboekje. Dêr stiet dizze namme lykwols net yn. Sterker noch, op gjin inkele nammesite fynst de namme Fosite. Dochs, ast it googelst, krijst in wiidweidige Wikipedy.

Lês fierder by Sigrid Kingma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *