Teleks: Ferslach iepening tentoanstelling Waling Dykstra

logo.ensafh

Mei sa’n 150 minsken wie der freed gâns belangstelling foar de iepening fan de tentoanstelling oer Waling Dykstra. Bert Looper, direkteur fan Tresoar, ferwolkommet de oanwêzigen. Yn syn iepening leit Looper de link tusken de tiid fan Waling Dykstra en hjoed-de-dei. Waling Dykstra learde de Friezen har taal te lêzen en te skriuwen en der yn te sjongen en te toanielspyljen. Tsjintwurdich is it literêre klimaat o sa artistyk en boeiend mei wer nije oerdrachtsfoarmen om taal en kultuer ûnder de minsken te bringen.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *