Kollum Ferdinand de Jong: Busreiske Auschwitz

logo.ensafh

It iepenbier ferfier is net echt myn ding. Ik tink dat in soad Friezen der krekt sa oer tinke, nettsjinsteande de ferwoeden ynspannings fan deputearre Johannes Kramer om mear minsken de bus yn te krijen. Wy Friezen hechtsje oan ús auto, omdat sa’n bus faaks net op de tiid dy’t jo wolle op in bepaald plak komt. En by de measte Friezen is it no ienkear sa dat tiid tiid is. As je om njoggen oere earne wêze moatte, komme net om kertier oer njoggenen oanskiten omdat de bus der net earder wie.

Lês fierder by Omrop Fryslân

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *