Blog Abe de Vries: It Taalweb Frysk hat in bjuster brek

logo.ensafh

Sûnt 2 febrewaris 2015 stiet it Taalweb Frysk online. It is in portal, ûntwikkele troch de leksikografen fan de Fryske Akademy, mei helpmiddels ‘foar elkenien dy’t Frysk skriuwe wol’. Dat Taalweb Frysk, mei ‘in ferskaat oan fergees digitaal skriuwark’, is hjir te finen. Ik meitsje der in protte gebrûk fan en ik kin it fan herten oanbefelje – mar ien ding kloppet net.

Lês fierder by Abe de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *