Teleks: Wa’t jild hawwe wol foar it Frysk, moat nei de Proeftún meartaligens

logo.ensafh

Dy’t in grut projekt organisearje wol dat te krijen hat mei it Frysk of Nedersaksysk, dy kin de helte fan ‘e kosten weromkrije fan de oerheid. Fiif provinsjes en it ministearje fan ûnderwiis, kultuer en wittenskip hawwe de saneamde proeftún meartaligens opset. It doel is om minsken mei it taalferskaat yn Noard- en East-Nederlân yn oanrekking te bringen.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *