Blog Koos Tiemersma: Petteflet

logo.ensafh

Sa is Ernst Bruinsma útwoeksen ta multyman: haadredakteur fan de Moanne, útjouwer, boekbesprekker by de Omrop, baas yn it Lân fan Taal, by Boeken fan Fryslân en no wer City of Literature. Lit my foaropstelle dat ik neat tsjin ha op Ernst as persoan, it giet my hjir om de yn myn eagen nuodlike kombinaasje fan funksjes. De kâns op bline flekken en ûngelokken is nammentlik grut. Ek kin it samar sa wêze dat guon petten elkoar min ferneare..

Lês fierder by Koos Tiemersma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *