Blog Daam de Vries: Plaats delict

logo.ensafh

De hannen fol mei fan dy kant-en-kleare mielen. Ik moat der net oan tinke. Sokke mielen sit smaak noch rook oan op ‘e bulten sâlt nei dy’t se der yn ferarbeidzje. Sels bin ik ek gjin sjef-kok mar ik kin it al gau better as dit fabryksfoer. Hiel inkeld – dat hâldt mei ienkear yn it fearnsjier wol op – nim ik it. It moat in nuvere man west ha, fan ‘e moarn by de Poiesz. En dan dat gehamster, it is in griis.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *