Blog Daam de Vries: Jankende balskoppers en jubileums

logo.ensafh

De oanskerpe maatregels kletse der behoarlik yn. Mar se binne wol nedich want der is no ienkear in espeltsje idioaten dat net om sizzen jaan wol. Hiel frjemd is dat fansels ek wer net want wêrom soene jo ynienen wat fan in premier oannimme dy’t jo al in jier as tsien by fan alles en noch wat foar it lapke hân hat?

It is allegearre wol wat sneu, benammen de termyn dat it duorje moat is frij lang. En dat krekt yn it jier dat der allerhanne jubileums binne. Dêr ha ik mear begrutsjen mei as mei dy bestjoerders fan in pear lokale balskopklups dy’t wakker janke oer in pear bakjes patat dy’t de kantine no net ferkeapje kin. Krekt as soene sy de iennichsten wêze dy’t it treft.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *