Teleks: Wa skriuwt in essay oer feroarjende tiden?

logo.ensafh

Yn it maaienûmer fan DE NIJE wurde lêzers en oaren frege om yn de foarm fan in wedstriid mei te dwaan oan it skriuwen fan in essay mei as tema ‘Nei 75 jier/feroarjende tiden’. De befrijing is 75 jier lyn. It is net om ’e nocht dat der rom omtinken oan jûn wurdt. Jo hawwe foar sa’n essay in soad mooglikheden. Sa besteane ferskillende ynstânsjes 75 jier. It essay moat skreaun wurde yn it Frysk of ien fan de streektalen.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *