Blog Daam de Vries: Famke femke

logo.ensafh

It wie juster in kostlike dei. Moai waar en myn persoanlike lockdown opheft. Oft jo al in kear as wat sa’n lockdown meimakke hawwe dan witte jo sawat wat jo te wachtsjen stiet. It giet yn fazen.

Earst tinke jo ‘it begjint wer’. Dêr is op himsels goed mei te libjen. Dan komt der in faze dat jo hjir en dêr stuollen delsette moatte sadat jo stipe sykje kinne foar bygelyks de reis fan de koken nei it húske. De auto moai ticht by de efterdoar, oft it droech en skjin is kinne jo dêr op sokken noch goed yn komme. Jo sitte dan dus al yn de faze dat de klompen net mear passe. Op it hichtepunt fan de lockdown slagget it ôfhinklik fan om hokker skonk it giet net mear de keppeling of it gaspedaal en rem yn te traapjen. Dan binne jo oan hûs bûn. Soks duorret meast in dei as trije, dêrnei wurdt it wer better.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *