Kollum Jan Schokker: Fakfûgel

logo.ensafh

Ik ha myn âlde fyts wer foar ’t ljocht helle, want dy hat in nofliker seal. Myn nijste fyts, dy mei de elektryske helpmotor, fytst dan wol oft it slydjaget, mar it seal is my wat te hurd en oan it wikseljen fan de sealen bin ik noch net ta kommen. In suertsje bin ik, ik wit it, ferskriklik bedoarn en fierstente maklik. Elektryske fyts? Heit soe it fan boppen ôf besjen, de wize âlde holle skodzje en op syn wolkje earne oars hinne driuwe. Ik tink dat er dan myn broer opsiket, oare kant it lân, dy fytst noch sûnder ûndersteuning. As er fytst.

Lês fierder by It Nijs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *