Blog Daam de Vries: KNKB: Slinende lekskoaiers

logo.ensafh

Frachten oranjekoeke, liters sterke drank, hompen tsiis en bulten droege woarst moatte se by de KNKB skrânzge hawwe nei de lêste parsekonferinsje fan de mp. Want der koe wer keatst wurde. Dy eufoary fernuvere my in bytsje.

Mar net doe’t ik wat langer neitocht. Keatsen is neffens de KNKB nammentlik in spultsje mei twa partoer fan trije man en in baltsje dêr’t se tsjin oan slaan moatte. En as it wier net oars kin soarget de KNKB foar in skiedsrjochter dy’t se in grypstehealstoer taskowe. En om net al tefolle drokte te hawwen om ta in winner te kommen bepale se op tiisdeitejûn troch in stjoerde kantoarlotting al wa’t yn de hage komt. Dêrmei hâldt it fasilitearjen wol sawat op.

Lês fierder by Daam de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *